Styrelsen


  • Jörgen Waldén        Ledamot Ordförande
  • Oscar Duse              Ledamot Vise ordförande
  • Eva Waldén              Ledamot Kassör
  • Mikael Holst             Ledamot
  • Henric Holgersson  Ledamot


Epost till styrelsen, klicka här