Styrelsen


  • Jörgen Waldén - Ledamot Ordförande
  • Eva Waldén - Ledamot Kassör
  • Henric Holgersson - Ledamot 
  • Mikael Holst - Ledamot
  • Fredrik Kockum - Ledamot
  • Gustaf Svennung - Suppleant


Epost till styrelsen, klicka här