Ordningsregler

Städning
Trapp och tvättstuga städas av privat städbolag på onsdagar.

Tvättstuga
Föreningens tvättstuga finns i källaren och tider bokas på tavlan utanför tvättstugan med bokningscylindern (kl 7-10, 10-13, 13-16, 16-19, 19-22). Cylindern har samma nummer som lägenheten och ska användas även i låset på dörren under tvätttiden. Onsdagar kl 10-13 städas tvättstugan och får ej bokas. För allas trevnad respektera de ordningsregler som finns anslagna i tvättstugan.

Gården
Vi samsas om platsen på innergården. Efter grillning och matintag är det viktigt att grillen görs ren och matrester plockas bort från bord och mark till nästkommande medlem och även för att vi kan få påhälsning av råttor.

Hänsyn till grannar
Här hos oss, precis som i andra områden, är det vedertaget att man inte utför störande verksamhet efter kl 22.00 före kl 07.00 på vardagar, kl 09.00 på lördagar och söndagar.
Störa kan man exempelvis genom att ha hög volym på TV, radio, musikanläggning eller instrument, eller högröstade samtal, användning av tvättmaskin/torktumlare, borrmaskin o.dyl. Ska du ha fest uppskattar vi om du informerar dina grannar i god tid innan.
Vid störande byggarbeten gäller från kl 08.00 till kl 17.00 på vardagar. Inga arbeten under helgen.

Sophantering
Sopskåp för hushållsavfall och pappersinsamling finns framför fastigheten. Skåpen öppnas med lägenhetsnyckeln. Föreningens medlemmar måste själva ombesörja hantering och frakt av grovsopor. Det är inte tillåtet att lämna grovsopor i valvet eller någon annanstans i och kring fastigheten. Möjlighet att sortera sopor finns vid Birkagatan/Tomtebogatan.
       
Ombyggnationer
Ombyggnationer måste godkännas skriftligen av styrelsen. Erforderlig dokumentation avseende ombyggnationens omfattning etc, enklare blanketter finns på hemsidan för utskrift och dessa ska läggas i föreningens brevlåda i entrén eller maila styrelsen@brfmajolica.se
Därefter kommer ärendet att behandlas av styrelsen. Observera att ombyggnation inte får påbörjas innan styrelsen har bifallit ärendet. Kontakta styrelsen om du/ni har några frågor.

Trapphus och entrén
Det är enligt lag (Brandskydd) inte tillåtet att förvara någonting i trapphus, entrén eller i gångarna utanför våra förråd.

Balkong och terass
Svart enfärgad markisväv får endast användas som vindskydd på balkonger och terass.

Övrigt
I övrigt finns det inga strikta ordningsregler men vi vill uppmana alla medlemmar att visa hänsyn och tänka på att det är ganska lyhört. Synpunkter, önskemål och klagomål kan lämnas i föreningens brevlåda i entrén eller tas upp direkt med någon i styrelsen. Styrelsen skickar också ut information till föreningens medlemmar vid reparation eller andra åtgärder av fastigheten.