Fakta brf Majolica

Föreningens namn och adress
Bostadsrättsföreningen Majolica (769605-5164)
Bråvallagatan 9 (A vänster trapphus och B höger trapphus)
113 36 Stockholm

Fastighetsbeteckning
Stengodset 3, Stockholm

Teknisk förvaltare (fastighetsskötare)
Adfingo Fastighetsservice AB

Ekonomisk förvaltare
SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum

Fakturaadress
Brf Majolica c/o SBC
Box 5
85102 Sundsvall

Information om en specifik lägenhet
För information avseende befintlig pantsättning av lägenhet, månadsavgift, boyta, lägenhetsnummer, förmögenhetsvärde och andelstal, vänligen kontakta SBC.

Rutiner för överlåtelse
Underskrivet kontrakt samt blanketter för inträde/utträde skickas till föreningen på adressen ovan. Överlåtelser behandlas löpande, dvs. behandling på ett styrelsemöte är inte nödvändigt för att godkänna inträde/utträde i föreningen.

Överlåtelseavgift
Avgiften uppgår till 2,5% av basbelopp och debiteras köparen.

Rutiner för pantsättning
Bostadsrättsinnehavaren skickar blanketterna direkt till förvaltaren på adressen ovan. Föreningen har delegerat ansvaret till förvaltaren och styrelsen behöver inte underteckna blanketterna.

Pantsättningsavgift
Förvaltaren debiterar bostadsrättsinnehavaren en pantsättningsavgift om 1% av basbelopp.

Försäkringar
Vår fastighet är försäkrad i bolaget Brandkontoret. Dock är det viktigt att varje enskild bostadsrättsinnehavare själv tecknar en egen hemförsäkring med bostadsrättstillägg.
http://www.brandkontoret.se/fastighetsforsakring/arsforsakring/

Rutiner för ombyggnation
Ansökan för ombyggnad av lägenhet godkänns av styrelsen under förutsättning att de 2 dokumenten Ombyggnad och renovering och Riktlinjer för ombyggnad och renovering är undertecknade (se flik info/praktiskt). Dessa skickas till styrelsen via mejl eller i föreningens brevlåda i farstun tillsammans med en detaljerad beskrivning av ombyggnaden.

Rutiner för kopiering nycklar
Se flik info/praktiskt

Månadsavgift
I lägenhetens månadsavgift ingår värme och vatten, källar- eller vindsförråd, tvättstuga samt fiberbredband (100/100 m. bit) från Ownit via ett obligatoriskt bredbandstillägg om 139:-/mån.

Kabeltv och bredband
Föreningen har avtal med Comhem avseende kabel-TV. Avgift för detta ingår inte i månadsavgiften. Samtliga lägenheter har fiberbredband (100/100 m. bit) från Ownit. Ett obligatoriskt bredbandstillägg tillkommer om 139:-/mån ovanpå månadsavgiften. Möjlighet till IP-TV och Telefoni finns även via Ownit.

Parkeringsplats
Föreningen har fyra parkeringsplatser. Platserna kostar för närvarande 900 kronor per månad och alla är uthyrda. Fördelning sker i följande ordning och hyrs på ett år i taget.
1. Styrelsen
2. Barnfamiljer
3. Övriga
Fakta i  Parkeringspolicy. Se flik info/praktiskt. 

Kontaktperson i styrelsen
Kontakt med styrelsen sker per mail styrelsen@brfmajolica.se.

Basfakta om fastigheten och föreningen

 • Byggår: 1927
 • Stambytt: 1996 (kök och bad)
 • Byte av elstigar: 1996
 • Ombildad: Juni 2001, äkta förening
 • Tekniska besiktning: November 2001 (FS Fastighetsstrategi AB) i samband med ombildningen. Årlig statuskontroll av fastigheten utförs av föreningen i samråd med tekniskförvaltare
 • Antal lägenheter: 54 lägenheter, varav en är upplåten som lokal
 • Lägenhetsyta: 2 599 kvm
 • Krav för medlemskap: Privatperson. Juridisk person godkänns inte
 • Hissar: Totalt två stycken, en i varje trapphus
 • Uppvärmning: Fjärrvärme
 • Tvättstugans utrustning: Tre tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp och kallmangel
 • Sophantering: Sopskåp för hushållssopor (ej källsortering) och pappersåtervinning. 
 • Innergård: Föreningen förfogar över en innergård som samtliga medlemmar får nyttja.
 • Tekniska besiktning september 2017:  Ångpanneföreningen utför en besiktning av hela fastigheten och levererar en Underhållsplan (2017-2065). Årlig statuskontroll av fastigheten utförs av föreningen i samråd med teknisk förvaltare.
Renovering och underhåll:
 • Erforderligt underhåll sker fortlöpande
 • Inre reparationsfond: Förekommer inte 

 • 2001-2010
 • Fastighetens ventilation OVK åtgärdades 2002
 • Fönster renoverades och målades 2003
 • Samtliga innerdörrar i fastigheten målades 2004. 
 • Spolning av rörstammar våren 2005
 • Balkonger har byggts under 2006
 • Byggnation undercentral för fjärrvärme 2007
 • Renovering trapphus och farstu 2009

 • 2011-2020
 • Renovering kungsbalkonger framsidan 2011
 • Ny värmekabel/timer på tak/stuprännor 2011
 • Komplettering balkonger 2012
 • OVK besiktning godkänd 2013-14
 • Spolning rörstammar och avloppsbrunnar 2014
 • Randonmätning godkänd 2015
 • Renovering trapphus och farstu 2016
 • Fastighetens alla fönster total renoveras 2017
 • Dubbla grindar monteras i fastighetens portal 2017
 • Spolning rörstammar 2019
 • OVK besiktning godkänd 2019 (Enligt underhållsplan)
 • Dränering grund baksidan 2019  (Enligt underhållsplan)
 • Komplettering yttertak 2020 (Enligt underhållsplan)
 • Rengöring och såpatvätt av naturstensgolv i trapphus/farstu 2020  (Enligt underhållsplan)

2021-2030

 • Rekommenderade åtgärder enligt "Underhållsplanen 2017-2060" följs fortlöpande