Praktiskt

Ombyggnad och renovering
Godkänns av styrelsen under förutsättning att dokumenten "Ansökan" och "Riktlinjer för ombyggnad och renovering" är lästa och påskrivna. Blanketterna lämnas för godkännande i föreningens brevlåda tillsammans med en detaljerad beskrivning av ombyggnaden. Vid större ingrepp krävs ritningar av respektive entreprenör.

Riktlinjer.pdf
Ansökan.pdf

Nycklar
Fyll i ansökan och lämna för godkännande i föreningens brevlåda.

Nycklar.pdf

Parkeringspolicy

Gäller för BRF Majolicas fyra parkeringsplatser.

Parkeringspolicy.pdf