Praktiskt

Ombyggnad och renovering
Godkänns av styrelsen under förutsättning att dokumentet "Ansökan" och "Riktlinjer för ombyggnad och renovering" är undertecknat. 2 ex av var krävs och lämnas för godkännande i föreningens brevlåda tillsammans med en detaljerad beskrivning av ombyggnaden. Vid större ingrepp krävs ritningar av respektive byggföretag.
Blanketter finns här under, skriv ut 2 ex av var.

Riktlinjer.pdf
Ansökan.pdf

Nycklar
Fyll i 2 ansökningar som lämnas för godkännande i föreningens brevlåda.
Blankett finns här under, skriv ut 2 ex

Nycklar.pdf