Andrahandsuthyrning

Ansökan görs på blanketten nedan, lämnas påskriven i 2 ex för godkännande i föreningens brevlåda. Viktigt att alla uppgifter fylls i. Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand (se stadgar).

Andrahandsuthyrning.pdf