Andrahandsuthyrning

Ansökan görs på blanketten nedan, lämnas påskriven för godkännande i föreningens brevlåda. Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand (se stadgar).
Blankett till ansökan finns här under, skriv ut 2 ex.

2-hand.pdf