Förvaltare

Ekonomisk Förvaltare
SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum
Kundtjänst: 0771-722 722
Avgift - och hyresfrågor: Olivia Orrje  0771-722 722   Olivia.orrje@sbc.se

Ekonomi: Joel Åslin  060-770 38 70  joel.aslin@sbc.se


Fakturaadress: Brf Majolica c/o SBC, Box 5, 85102 Sundsvall

Teknisk Förvaltning (Fastighetsskötsel)
Adfingo Fastighetsservice AB
Felanmälan (även akuta kvälls- och helgjourer) 08-556 304 10
Tillsynsdag tisdag
Reparationer i medlemmarnas lägenheter bekostas av medlemmen.