Förvaltare

Ekonomisk Förvaltare
SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum
Samtliga medlemsärenden och frågor ska gå via kundtjänst på antingen 0771-722 722 eller kundtjanst@sbc.se

Fakturaadress: Brf Majolica c/o SBC, Box 5, 85102 Sundsvall

Teknisk Förvaltning 
Adfingo Fastighetsservice AB
Felanmälan (även akuta kvälls- och helgjourer) 08-556 304 10
Tillsynsdag tisdag
Reparationer i medlemmarnas lägenheter bekostas av medlemmen.