Styrelsen


  • Jörgen Waldén Ordförande
  • Pontus Esbo Vice ordförande
  • Malin Heinemann Kassör
  • Mikael Holst Ledamot
  • Jacob Jarl Ledamot
  • Alexandra Christmansson Ledamot
  • Oscar Duse  Suppleant 

Epost till styrelsen, klicka här