Förvaltare

Ekonomisk Förvaltare
SBC Sveriges Bostadsrätts Centrum
Kundtjänst: 0771-722 722
Avgift - och hyresfrågor: Frida Strandberg (frida.strandberg@sbc.se) 08-775 72 76 (09.00-12.00)
Ekonomi: Yasmina Estay (Yasmina.Estay@sbc.se) 060-770 38 65
Fakturaadress: Brf Majolica c/o SBC, Box 5, 85102 Sundsvall

Teknisk Förvaltning (Fastighetsskötsel)
Adfingo Fastighetsservice AB
Felanmälan (även akuta kvälls- och helgjourer) 08-556 304 10
Tillsynsdag tisdag

Reparationer i medlemmarnas lägenheter bekostas av medlemmen.