Välkommen till Bostadsrättsföreningen Majolica

Vi finns på Bråvallagatan, en liten tvärgata till Rörstrandsgatan.

En vacker liten gata som verkligen lever. 

Så nära Paris och London man kan komma i Stockholm.

Området mellan Rörstrandsgatan och Norrbackagatan brukas räknas som Rörstrand. Rörstrand har till skillnad från det angränsande Birkastan huvudsakligen bebyggelse från 1920-talet. 

Namnet Rörstrand har framförallt blivit känt genom porslinstillverkning på Rörstrands Porslinsfabrik. På området nedanför Rörstrands slott anlades på 1720-talet en porslinsfabrik och tillverkningen pågick fram till 1920-talet, då fabriken flyttade till Göteborg.Under Per Olof Hallman började 1917 det gamla industriområdet stadsplaneras. 

Förutom att gatu- och kvartersnamnen påminner om Rörstrands porslinsfabrik finns den gamla tippen för porslinskross kvar. Den ligger till höger om gångbron från Birkastan till Karlbergs Slott och betraktas nu som fornminne. Fabriken revs 1926. Av det villasamhälle för fabrikens högre tjänsteman som fanns inom området finns i dag ingenting kvar. Den sista villan, Disponent Robert Almströms villa, Villa Rörstrand eller Stora Fabriksvillan, fanns kvar på en bergknalle intill Karlbergs järnvägsstation fram till mitten av 1960-talet, då den revs för järnvägens utbyggnad.


Rörstrand och Birkastan.

Från tegelbruk och slott till hippa innerstadskvarter.